Kişi hak ve özgürlüklerine en derin hukuki müdahaleleri barındıran bir hukuk dalı olması nedeniyle ceza hukuku son derece büyük bir öneme sahiptir. Bu kapsamda genel olarak hukuk büromuzca soruşturma ve kovuşturma evrelerini kapsayan usul hukukuna ilişkin destek sağlamakla birlikte, tıp, ceza hukuku, bilişim ve medya hukuku, ekonomi ceza hukuku, bankacılık ceza hukuku fikri ve sınai mülkiyet hukuku gibi spesifik alanlarda da etkin hizmet verilmektedir. Bu kapsamda ekibimiz, bu alanda akademik destek almakta ve sorunların çözümünde aktif rol almaktadır.