Konusunda uzman kadrosu tarafından miras hukuku konusunda yaşanan her türlü uyuşmazlıkta müvekkillerini temsil etmektedir.

Ofisimizin sunduğu başlıca hukuki hizmetler şu şekildedir:
• Veraset belgesi çıkartılması
• Vasiyetname tanzim edilmesi,
• Miras taksim sözleşmeleri,
• Muris muvazaasına dayalı tapu iptal tescil davalarının yürütülmesi,
• Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması,
• Mirasçılık belgesinin iptali davası,
• Mirasın reddi davası açılması.